You are currently viewing למה אתם צריכים להכיר את מס הרכישה בישראל

למה אתם צריכים להכיר את מס הרכישה בישראל

רק רציתי לרכוש דירה – מאיפה הגיע עכשיו מס רכישה?

שובל הוא אזרח ממוצע שחסך 20 שנה כסף לבית משלו ועוד נאלץ לקחת תוספת משכנתא מהבית כדי לרכוש את הבית הראשון שלו. כעת הוא מגשים את חלומות לרכוש בית קרקע במושב בצפון העלות. עלות העסקה כ-3 מיליון שקלים. לאורך חייו היה עסוק בחיסכון הכסף שיוביל אותו לרכישת הדירה אך לא חשב שהעלות של רכישת הדירה תתייקר בעוד כמה מאות אלפי שקלים הכוללים עורכי דין, שיפוץ, מיסים ועוד. אחד ההוצאות הכבדות שלו היו עבור מס רכישה שלא הכיר במס זה כיוון שלא עשה שיעורי בית לפני רכישת הדירה. כאשר הצעיר על רכישת הנכס במשרד מקרקעין הוא קיבל "בהפתעה" שובר לתשלום על סך כ-61 אלף שקלים לערך. מכיוון שמדובר בדירה למגורים הוא היה עוד יותר מופתע – אך זה בהחלט מה שאומר החוק.

מהו מס רכישה?

מס רכישה הוא מס המשולם על ידי כל אדם הרוכש זכות מקרקעין בישראל. את המס משלמים לרשות המיסים והוא נגזר משווי העסקה על הנכס. כאשר מדובר בדירה למגורים – המס יהיה מדורג בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק לאותה השנה (בכל 15.1 נרשמים הסכומים המדויקים לקביעת מדרגות המס לשנה הבאה). עבור נכסים שהם לא דירה למגורים המס יהיה קבוע ויעמוד על 6% (אלא אם כן ישונה על ידי רשות המיסים). עבור דירה למגורים מדרגת המס הראשונה לדירה ראשונה לצורך מגורים תעמוד על 0% לדירה בשווי עד 1.7 מיליון שקלים לערך. לאחר מכן יעלו מדרגות המס בהדרגה בין 3.5% ועד 10%. החל מהדירה השנייה (כלומר דירה הנחשבת כדירה להשקעה) מדרגות המס יחושבו החל מהשקל הראשון של שווי העסקה ויחלו ממדרגת מס של 5% ועד מדרגה של 10%. 

אילו נכסים נחשבים במס רכישה?

מס רכישה הוא כל נכס מקרקעין בעל ערך מסוים והנחשב כחלק מרשימת הנכסים במשרדי המקרקעין המוגדרים כנכס. החל מרכישת קרקע, דרך מגרש המיועד לבנייה או שטח חקלאי ועד לרכישה של משרדים, חנויות, מחסנים וכמובן דירות למגורים. 

כמה יוצא לנו לשלם מס רכישה והיכן משלמים?

עבור נכסים שהם לא דירה למגורים מס הרכישה הוא קבוע ויעמוד על 6%. כלומר אם רכשתם משרדים בשווי 2 מיליון שקלים תאלצו לשלם כ-120 אלף שקלים מס רכישה. עבור דירה למגורים המס הוא מדורג. 

אם לדוגמה רכשתם דירה בשווי 2.5 מיליון שקלים הנחשבת כדירה ראשונה המיועדת למגורים חישוב מס הרכישה יהיה כדלהלן:

  • מדרגת המס הראשונה היא 0% לדירה ראשונה עד שווי עסקה של 1,747,865 ₪ 
  • מדרגת המס השנייה לדירה ראשונה היא 3.5% לסכום שבין מדרגה 1 ועד שווי עסקה של 2,073,190 ₪ 
  • המדרגה השלישית היא 5% משווי המדרגה השנייה ועד 5,348,565 ₪ או שווי הנכס הנמוך מבניהם.

הסכומים מעודכנים נכון לשנת 2021.

אז במידה ורכשתם דירה ב2,500,000 ₪ החישוב יהיה:

0 עבור מדרגת המס הראשונה, 11,386.4 ₪ עבור מדרגת המס השנייה, 21,340.5 ₪ עבור מדרגת המס השלישי. כלומר סך הכול מס רכישה שתצטרכו לשלם בעבור הנכס: ₪32,726.9