Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מה זה mlops?

מבוא

בעידן שבו נתונים הפכו למטבע הנפוץ בעולם העסקים, ולמידת המכונה והאינטיליגנציה המלאכותית מתפשטות ומתגברות, חשיבותן של מערכות MLOps עולה בצורה מוחזקת. MLOps היא תהליך המבוסס על ניהול תצורה ופרויקטים, המטרתו לשפר את תהליך פיתוח והפעלת מודלי למידת המכונה באופן יעיל ומסודר.

מה זה MLOps? פיתוח וניהול מודלי למידת מכונה
מה זה MLOps? פיתוח וניהול מודלי למידת מכונה

מה זה MLOps?

MLOps הוא שילוב של שני מונחים מרכזיים – "Machine Learning" (למידת המכונה) ו-"Operations" (הפעולות והתהליכים הדרושים לתפעול וניהול מערכות). ההסבר על מה זה MLOps מתייחסת לשילוב של הטכנולוגיות, התהליכים והמנהלים הדרושים לפיתוח, הפעלה וניהול של מודלים של למידת המכונה בצורה ממוחשבת ומתוחזקת.

המטרות העיקריות של MLOps

MLOps מטרתה לשפר את תהליך הפיתוח וההפעלה של מודלים של למידת המכונה באופן ממוחשב ומאובטח. היא מתמקדת בעניין התפעולי של מודלים ומתודולוגיה רחבה של ניהול פרויקטים ותהליכים. כמו כן, MLOps מטפחת תהליך מאובטח במידה וכוללת תהליכי CI/CD (התקנות ושדרוגים יציבים ומתמידים), וגם חזקה תהליכים של הפעלה וניהול.

השלבים העיקריים בתהליך MLOps

תהליך MLOps מורכב ממספר שלבים עיקריים:

 1. אספקת הנתונים – איסוף וקיבוץ הנתונים הדרושים לפיתוח המודלים.
 2. טיפוח הנתונים – ניקוי, עיבוד והכנה של הנתונים לשימוש במודלים.
 3. פיתוח המודלים – בחירת מודלים, אימון ושיפורם תוך כדי ניתוח ותיקון שגיאות.
 4. הפעלת המודלים – התקנה והפעלה של המודלים במערכות הייצור ובסביבת הפרודקשן.
 5. ניהול ואחזקת המודלים – מעקב, ניהול ואחזקת המודלים במהלך חיי הפרויקט.

דוגמאות ומקרים מופת

הנה כמה דוגמאות של פרויקטים שהשתמשו בתהליך MLOps וניצלו את היתרונות שלו:

דוגמאת 1: חברת רכבים חשמליים

חברת רכבים חשמליים פיתחה מודל למידת מכונה שמנתח את הנתונים הנצפים מחיישנים ברכב בזמן אמת. המודל מזהה אפשרויות תקלות ומסייע במניעת תקלות עתידיות ברכב. באמצעות MLOps, החברה הפעילה מערכת אוטומטית המסייעת באיסוף, טיפוח, פיתוח והפעלה של המודל על מגוון רכבים חשמליים ברחבי העולם.

דוגמאת 2: סוכנות ביטוח

סוכנות ביטוח פיתחה מערכת תמיכה בהחלטת מחירי ביטוח עבור לקוחותיה. המערכת משתמשת במודל למידה עמידה בזמן שמנתח את פרטי הלקוח ובמרכיבים נוספים כגון נתונים שוק ומידע סטטיסטי. בעזרת MLOps, הסוכנות יכולה לנהל את המודל בצורה אוטומטית, לשדרגו במידת הצורך, ולשפר את התהליך ההחלטתי שלה.

היתרונות של MLOps

MLOps מספקת מספר יתרונות משמעותיים:

 • ניהול מרוכז – האפשרות לנהל את המודלים של למידת המכונה בצורה מרוכזת ומאובטחת.
 • יכולת לשלב – האפשרות לשילוב מודלים מרובים באופן קל ויעיל.
 • אוטומציה – היכולת להפעיל תהליכים אוטומטיים ולשדרג מודלים בלחיצת כפתור.
 • ניתוח ומעקב – אפשרות לניתוח ומעקב אחר המודלים בזמן אמת ולקבלת נתונים סטטיסטיים.
 • שפר את הפרודקטיביות – האפשרות לפתח ולהפעיל מודלים בצורה יעילה ומהירה יותר.

MLOps, או Machine Learning Operations, הוא תחום העוסק בפיתוח, תפעול ותחזוקה של מודלים של למידת מכונה (Machine Learning) בסביבות ייצור. המטרה העיקרית של MLOps היא לאפשר פריסה, ניטור ותחזוקה יעילים יותר של מודלים אלה.

קיימות כמה סיבות מרכזיות לכך ש- MLOps הופך להיות חשוב יותר ויותר:

 • מודלים של למידת מכונה הופכים למורכבים יותר ויותר ודורשים תשתית ניטור, ניהול גרסאות ואינטגרציה עם מערכות אחרות.
 • חברות רוצות להאיץ את קצב חדשנות המודלים שלהן ופריסתם לייצור.
 • יש צורך בפיקוח הדוק יותר על ביצועי המודלים בייצור על מנת לוודא שאיכותם לא מתדרדרת לאורך זמן.

MLOps מספק מסגרת וכלי עבודה לפתור אתגרים אלה על ידי אוטומציה של התהליכים הקשורים בניהול מחזור החיים של מודלי למידת מכונה.

עקרונות מרכזיים

קיימים מספר עקרונות מרכזיים ש- MLOps מבוסס עליהם:

 • אוטומציה – מטרת MLOps היא לאפשר אוטומציה מקסימלית של התהליכים באמצעות שימוש בכלי DevOps קיימים והתאמתם למודלים של למידת מכונה.
 • ניטור רציף – נדרש מעקב הדוק אחר ביצועי המודלים בסביבות הייצור כדי לוודא יציבות ומניעת נזקים.
 • אינטגרציה רציפה ופריסה – שילוב רציף של קוד ומודלים חדשים לסביבות הייצור על מנת לאפשר חדשנות מהירה יותר.
 • ניהול גרסאות – יכולת לעקוב אחר גרסאות שונות של המודלים, הנתונים והתשתית התומכת בהם.
 • אבטחת איכות – בדיקות אוטומטיות לווידוא איכות המודלים לפני פריסתם לייצור.

רכיבים עיקריים

קיימים מספר רכיבים עיקריים בתשתית MLOps טיפוסית:

 • סביבות פיתוח ואימון – סביבות לפיתוח מודלים חדשים ואימונם על קבצי נתונים.
 • תשתיות CI/CD – מערכות אינטגרציה ופריסה רציפות המאפשרות בנייה, בדיקה ופריסה אוטומטיות של מודלים וקוד.
 • מעקב גרסאות – מערכות ניהול גרסאות (כגון Git) לשמירת היסטוריית השינויים במודלים, קוד ונתונים.
 • רישום אירועים – רישום ואחסון של מדדי ביצועים, נתונים ופעולות שבוצעו על המודלים.
 • ניטור – מערכות ניטור ביצועים למעקב אחר איכות המודלים בזמן אמת.
 • תיעוד ודיווח – יצירה אוטומטית של תיעוד ודוחות על ביצועי המודלים.

תהליכי מפתח

קיימים מספר תהליכי מפתח הנתמכים על ידי תשתית MLOps:

 • אימון מודלים – מנגנונים לאימון מודלים חדשים או עדכון מודלים קיימים על בסיס נתונים חדשים.
 • בדיקות איכות – סדרת בדיקות אוטומטיות (כגון דיוק, ביצועים) להערכת איכות המודל לפני פריסה.
 • אישור והסמכה – תהליכי אישור והסמכה פורמליים לפני פריסת מודל חדש לייצור.
 • פריסה ואינטגרציה – פריסה חלקה של גרסאות חדשות של המודלים לסביבות הייצור.
 • ניטור – ניטור רציף של ביצועי המודל בייצור על מנת לזהות בעיות או ירידה בביצועים.
 • חקר ביצועים ופענוח – יכולות עמוקות לניתוח שגיאות והבנת הסיבות לירידה בביצועי המודל.

שילוב של תהליכים אלה במסגרת מאוחדת מאפשר ניהול יעיל יותר של מחזור החיים של מודלי למידת מכונה בארגונים.

זהו מונח מתקדם בתחום הטכנולוגיה שמתייחס לשילוב בין פיתוח תוכנה ופעולות ההפעלה שלה בצורה אוטומטית ויעילה.
זהו מונח מתקדם בתחום הטכנולוגיה שמתייחס לשילוב בין פיתוח תוכנה ופעולות ההפעלה שלה בצורה אוטומטית ויעילה.

מסקנה

MLOps היא גישה חדשה ומתקדמת שמתמקדת בניהול פרויקטים ותהליכים של מודלים של למידת המכונה. היא מספקת לארגונים את היכולת לפתח, להפעיל ולנהל מודלים בצורה ממוחשבת ומאובטחת, תוך שימוש בטכנולוגיות ומתודולוגיות מתקדמות. עם התפשטות המידע והאינטיליגנציה המלאכותית, מערכות MLOps יכולות לשמש ככלי עזר אידיאלי למגוון רחב של תעשיות ומובילות לשיפור ביצועים והגברת היכולת הפיתוחית.

מה היה לנו עד עכשיו?
MLOps היא תהליך העוסק בניהול ובפיתוח של מודלים למידת מכונה באופן מתמיד ומתוחכם.
MLOps מאפשר עדכון ופיתוח רציף של מודלים למידת מכונה, הפקת תוצאות מדויקות ומהירות בפיתוח והטמעה של מודלים.
כלים פופולריים ב-MLOps כוללים פלטפורמות לניהול מערכות, כלי תחזוקה וניטור, וכלים לניתוח ושדרוג של מודלים למידת מכונה.