הארכיון לתולדות רחובות
ארכיון היסטורי - מאגר מידע
הארכיון לתולדות רחובות מנהל את מסמכיו בעזרת תוכנת הארכיון של חברת אידאה.
 במהלך שנת 2017 יועלו המסמכים שנמצאים בארכיון לרשת.