הארכיון לתולדות רחובות
רחובות במלחמה העצמאות - ערב השקה לספרו של יהודה בן בסט !