הארכיון לתולדות רחובות
הרבנים הראשיים ברחובות
למידע מלא ומפורט על הרבנים הראשיים ברחובות  - כאן