הארכיון לתולדות רחובות
שלמה כהן

השתתף באסיפה הכללית הראשונה ברחובות.