הארכיון לתולדות רחובות
שלמה הלוי גולדין
נולד ב – 1860 לחסיה ליבא וליעקב הלוי. נפטר בט"ו חשון תרפ"ג (06.11.1922)
 
היה מחברי "מנוחה ונחלה", שימש כגזבר של האגודה, והיווה  יחד עם אהרון אייזנברג ולוין-אפשטיין את הרוח החיה שלה.
 
השתתף באסיפה הכללית הראשונה, והיה מבין החותמים על ספר הברית.
 
חבר הוועד הראשון במושבה.
 

מייסד ועד הכורמים.