הארכיון לתולדות רחובות
בתים פרטים
האסמים
בית איזנברג אהרון
בית איזנברג זלמן
בית אייזנברג עובד
בית ברוידא יעקב
בית גואטה (הארמון)
בית גורפינקל
בית דונדיקוב
בית זלצר
בית זקס אפרים
בית יוספזון
בית מדאר הלוי זהאר
בית מקוב בתיה
בית סלוצקין
בית חיים קלר
בית קנטרוביץ