הארכיון לתולדות רחובות
עצים
 
אקליפטוס
אשל
דקלים
משוכות צברים
שיזף
שיטה מלבינה
שיטת המשוכות
שיטת הנילוס
שקמים