הארכיון לתולדות רחובות
מים, חקלאות ומחקר
הבאר החדשה
הבאר הראשונה
ברכת המים הראשונה
זיתים
מגדל המים הראשון
מכון איילון
מכון זיו
מים ברחובות
עמק הטל
פרדס מינקוב
תחנת הניסיונות החקלאית