הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רוזנבלום דב
השתתף באסיפה הראשונה.
שימש כנפח במושבה - וכינויו היה - "ברל'ה הנפח".

היה בין הרוכבים שקיבלו את פניו של הרצל בביקורו בארץ ב- 1898.