הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
עשור שלישי - 1920-1910
רקע
 
הצורך בשמירה עברית צמח כבר בתחילתה של העלייה הראשונה. במושבות צמחו השומרים הראשונים כ-אברהם שפירא בפ"ת, שהיה ממקימי השמירה העברית בכל הארץ. לוגר, שנפל על משמרתו בגדרה,  לוליק, שנדד בין המושבות ועוד. תחת השומרים האלה, מונו שומרים ערבים מקומיים, בדווים, צ'רקסים ומוגרבים. נגד שמירה כזו, שלא מנעה את מכת הגניבות, קמו אנשי העלייה הראשונה וקראו לשמירה עצמית. בתרס"ז (1907) קמה חבורת צעירים מבין חברי "פועלי ציון ",  שהחליטה לעשות מעשה, והקימה  אגודה לשמירה  בשם "בר גיורא" . בתרס"ח (1909) הונח בסג'רה,  היסוד לאגודת "השומר"  . חברי הארגון שאפו לשלב בין רעיון העבודה וההתיישבות לבין השמירה וההגנה. הם היו כוח המגן  המאורגן הראשון של היישוב והיוו את הגרעין להקמת ארגון 'ההגנה'
 
 
 
 
חקר וכתב - יהודה בן בסט