הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רחובות במלחמה העצמאות- מוזמנים לערב השקה לספרו של יהודה בן בסט , שיתקיים ב - 8.5.2018 !
הספר עוסק בהרחבה בהיערכות האזרחית והצבאית בתקופת המלחמה. מתוארים בו המאבק בבריטים, פעולות "ההגנה" וארגוני הפורשים, האצ"ל והלח"י, כיבוש כפרי הסביבה, וההשפעה שהייתה לכל אלה על המושבה, על הצעירים שהתגייסו ולחמו בעיקר במסגרת חטיבת גבעתי, וביחידות הפלמ"ח, ועל המבוגרים שנקראו לשמירות ולעבודות ביצורים במושבה, ביישובי הסביבה ובקו החזית
בערב ייערכו בו 2 הרצאות:
* הרצאתו של יהודה בן בסט, חוקר וכותב הספר - "ממושבת הדרים שקטה, לדרוכה ולוחמת"
* יואב רגב, מ"מארס השחור" אל יישומה ומימושה של "תוכנית ד' " – המעבר ממלחמה בלתי-סדירה אל הלחימה הסדירה, ונטילת היוזמה בידי הצד העברי במלחמת העצמאות
הערב יתקיים ביום שלישי, 8.5.2018, בשעה 19:30, בספרייה המרכזית (רח' גולדין 6),
עשור שני 1910-1900

רקע

בשנים אלה רוב השטחים החקלאיים של המושבה היה מוקדש לנטיעות ורק חלק קטן לפלחה. תחילה, עיבדו האיכרים בעצמם את הקרקע, אך מאוחר יותר החלו להחכיר את השטחים לערבים. יתכן שהמצב הכלכלי הקשה של חלק מהמתיישבים הביא להחכרת השטחים למזרע תבואות ואת שטחי הבור לרעייה . הדבר גרם לכך שערבים הסתובבו במושבה ולגניבות. באסיפה שהתקיימה ב- 6 לספטמבר 1903 (יד' אלול תרס"ג) נדון  הדבר, והוחלט שכדי להפחית את השפעת הערבים במושבה, לא תתאפשר החכרת אדמות בור לערבים, למעט הגברת דונדיקוב, שהיו לה שטחי בור גדולים וכדי שהיא לא תסבול מכך, יינתן לה 'לנהוג חופשי כרצונה' . האיכרים טענו להגנתם, כי קיבלו את דבר ההחלטה באיחור וכי האדמה הוחכרה כבר למשך מספר שנים. ועד המושבה שלח שומרים במטרה למנוע מהערבים לעבד את השדות, אולם ללא הועיל. כשהתברר, שלא ניתן היה למנוע את עיבוד הקרקע ע"י הערבים, נאות הוועד לפשרה, בה סוכם שהערבים ימשיכו לעבד באותה השנה את האדמה, אולם הם יתחייבו, שלהבא ללא אישור הוועד הם לא יעבדו את האדמה (1).

 השמירה

הערות ומקורות
(1) פועל הצעיר 23.12.1910 
 
חקר וכתב - יהודה בן בסט