הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

עשור שני 1910-1900

רקע

בשנים אלה רוב השטחים החקלאיים של המושבה היה מוקדש לנטיעות ורק חלק קטן לפלחה. תחילה, עיבדו האיכרים בעצמם את הקרקע, אך מאוחר יותר החלו להחכיר את השטחים לערבים. יתכן שהמצב הכלכלי הקשה של חלק מהמתיישבים הביא להחכרת השטחים למזרע תבואות ואת שטחי הבור לרעייה . הדבר גרם לכך שערבים הסתובבו במושבה ולגניבות. באסיפה שהתקיימה ב- 6 לספטמבר 1903 (יד' אלול תרס"ג) נדון  הדבר, והוחלט שכדי להפחית את השפעת הערבים במושבה, לא תתאפשר החכרת אדמות בור לערבים, למעט הגברת דונדיקוב, שהיו לה שטחי בור גדולים וכדי שהיא לא תסבול מכך, יינתן לה 'לנהוג חופשי כרצונה' . האיכרים טענו להגנתם, כי קיבלו את דבר ההחלטה באיחור וכי האדמה הוחכרה כבר למשך מספר שנים. ועד המושבה שלח שומרים במטרה למנוע מהערבים לעבד את השדות, אולם ללא הועיל. כשהתברר, שלא ניתן היה למנוע את עיבוד הקרקע ע"י הערבים, נאות הוועד לפשרה, בה סוכם שהערבים ימשיכו לעבד באותה השנה את האדמה, אולם הם יתחייבו, שלהבא ללא אישור הוועד הם לא יעבדו את האדמה (1).

 השמירה

הערות ומקורות
(1) פועל הצעיר 23.12.1910 
 
חקר וכתב - יהודה בן בסט