הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
בתי הספר והגנים הראשונים במושבה (עד שנת 1950)
בית הספר הראשון במושבה, שהחל את דרכו בשנת 1893, גרם לחילוקי דעות רבים, בעיקר סביב תוכנית הלימודים, בין הקבוצות השונות במושבה – חילוניים, דתיים, פועלים ותימנים. במהלך השנים הקים כל מגזר בתי ספר וגני ילדים נפרדים, שהחינוך בהם תואם לעקרונותיו. בהתחלה הוקמו בתי ספר העממיים וגני הילדים, ובהמשך נוספו בתי הספר התיכון ובתי ספר לבנות.
אלה בתי הספר והגנים, שהוקמו ברחובות עד שנת 1950: