הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

בתי הספר והגנים הראשונים במושבה (עד שנת 1950)
בית הספר הראשון במושבה, שהחל את דרכו בשנת 1893, גרם לחילוקי דעות רבים, בעיקר סביב תוכנית הלימודים, בין הקבוצות השונות במושבה – חילוניים, דתיים, פועלים ותימנים. במהלך השנים הקים כל מגזר בתי ספר וגני ילדים נפרדים, שהחינוך בהם תואם לעקרונותיו. בהתחלה הוקמו בתי ספר העממיים וגני הילדים, ובהמשך נוספו בתי הספר התיכון ובתי ספר לבנות.
אלה בתי הספר והגנים, שהוקמו ברחובות עד שנת 1950: