הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
מועצת פועלי רחובות

בשנת 1920 הונח היסוד להסתדרות הכללית של הפועלים בארץ, שנקראה אח"כ לשם קיצור "ההסתדרות". גם ברחובות, כמו בשאר המושבות, הוקמה ע"י "ההסתדרות" מועצה של הפועלים המקומיים – "מועצת פועלי רחובות" (מ.פ.ר). מ.פ.ר איחדה בתוכה את כל חוגי העובדים: פועלי בנין, בעלי מלאכה, פועלים חקלאיים וכו'. מזכיר מועצת הפועלים הראשונה היה דב פרלמוטר.

מ.פ.ר היתה דומיננטית בחיים הציבוריים במושבה. חבריה היו מעורבים ביחסי העבודה במושבה, קבעו את שכרם של העובדים ושלחו נציגים למועצה המקומית.