הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

האסיפה הכללית וועדות המשנה

לצד הוועד היתה קיימת "האסיפה הכללית" פורום שבו התכנסו תושבי המושבה "בעלי זכות דעה". האסיפה הכללית בחרה את חברי ועד המושבה וועדות המשנה, אישרה את תקציב הוועד, החליטה על הקמת וביטול מוסדות ציבוריים, קבעה מסים חדשים או ביטולם וקבעה את סידרי העבודה של ועד המושבה. תפקיד נוסף של האסיפה הכללית היה אישור קבלת מתיישבים חדשים למושבה.

האסיפה הכללית כונסה על פי דרישת הוועד או על פי דרישת הציבור. בדרך כלל, כמו בשאר מושבות העלייה הראשונה, נחשבה האסיפה הכללית לרשות המחוקקת, שקבעה מדיניות וצרכים, והוועד היה הרשות המבצעת, שהוציאה לפועל החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית. האסיפה הכללית קבעה, לדוגמה, שיש צורך בהקמת שוק במושבה, והוועד קבע את ימי השוק ופנה לממשלה העותמנית לקבלת רשיון.

כאשר גדלה המושבה החליט הוועד לבחור ועדות משנה, שעסקו בנושאים מוגדרים. כך נבחר ועד לענייני בית הספר (ועד תלמוד תורה), ועד לענייני האיטליז (מכירת הבשר), ועד לענייני משפטים וועד לענייני כלכלה (השגחה אקונומית), שתפקידו היה: "להשגיח על הנהגת הקופה והכספים, להשגיח על כל מוסדי המושבה כי יתנהגו בסדר ובמשטר" (ישיבת ועד 167, כ"ג סיון, תר"ס).