הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רחובות במלחמה העצמאות- מוזמנים לערב השקה לספרו של יהודה בן בסט , שיתקיים ב - 8.5.2018 !
הספר עוסק בהרחבה בהיערכות האזרחית והצבאית בתקופת המלחמה. מתוארים בו המאבק בבריטים, פעולות "ההגנה" וארגוני הפורשים, האצ"ל והלח"י, כיבוש כפרי הסביבה, וההשפעה שהייתה לכל אלה על המושבה, על הצעירים שהתגייסו ולחמו בעיקר במסגרת חטיבת גבעתי, וביחידות הפלמ"ח, ועל המבוגרים שנקראו לשמירות ולעבודות ביצורים במושבה, ביישובי הסביבה ובקו החזית
בערב ייערכו בו 2 הרצאות:
* הרצאתו של יהודה בן בסט, חוקר וכותב הספר - "ממושבת הדרים שקטה, לדרוכה ולוחמת"
* יואב רגב, מ"מארס השחור" אל יישומה ומימושה של "תוכנית ד' " – המעבר ממלחמה בלתי-סדירה אל הלחימה הסדירה, ונטילת היוזמה בידי הצד העברי במלחמת העצמאות
הערב יתקיים ביום שלישי, 8.5.2018, בשעה 19:30, בספרייה המרכזית (רח' גולדין 6),
האסיפה הכללית וועדות המשנה

לצד הוועד היתה קיימת "האסיפה הכללית" פורום שבו התכנסו תושבי המושבה "בעלי זכות דעה". האסיפה הכללית בחרה את חברי ועד המושבה וועדות המשנה, אישרה את תקציב הוועד, החליטה על הקמת וביטול מוסדות ציבוריים, קבעה מסים חדשים או ביטולם וקבעה את סידרי העבודה של ועד המושבה. תפקיד נוסף של האסיפה הכללית היה אישור קבלת מתיישבים חדשים למושבה.

האסיפה הכללית כונסה על פי דרישת הוועד או על פי דרישת הציבור. בדרך כלל, כמו בשאר מושבות העלייה הראשונה, נחשבה האסיפה הכללית לרשות המחוקקת, שקבעה מדיניות וצרכים, והוועד היה הרשות המבצעת, שהוציאה לפועל החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית. האסיפה הכללית קבעה, לדוגמה, שיש צורך בהקמת שוק במושבה, והוועד קבע את ימי השוק ופנה לממשלה העותמנית לקבלת רשיון.

כאשר גדלה המושבה החליט הוועד לבחור ועדות משנה, שעסקו בנושאים מוגדרים. כך נבחר ועד לענייני בית הספר (ועד תלמוד תורה), ועד לענייני האיטליז (מכירת הבשר), ועד לענייני משפטים וועד לענייני כלכלה (השגחה אקונומית), שתפקידו היה: "להשגיח על הנהגת הקופה והכספים, להשגיח על כל מוסדי המושבה כי יתנהגו בסדר ובמשטר" (ישיבת ועד 167, כ"ג סיון, תר"ס).