הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
האסיפה הכללית וועדות המשנה

לצד הוועד היתה קיימת "האסיפה הכללית" פורום שבו התכנסו תושבי המושבה "בעלי זכות דעה". האסיפה הכללית בחרה את חברי ועד המושבה וועדות המשנה, אישרה את תקציב הוועד, החליטה על הקמת וביטול מוסדות ציבוריים, קבעה מסים חדשים או ביטולם וקבעה את סידרי העבודה של ועד המושבה. תפקיד נוסף של האסיפה הכללית היה אישור קבלת מתיישבים חדשים למושבה.

האסיפה הכללית כונסה על פי דרישת הוועד או על פי דרישת הציבור. בדרך כלל, כמו בשאר מושבות העלייה הראשונה, נחשבה האסיפה הכללית לרשות המחוקקת, שקבעה מדיניות וצרכים, והוועד היה הרשות המבצעת, שהוציאה לפועל החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית. האסיפה הכללית קבעה, לדוגמה, שיש צורך בהקמת שוק במושבה, והוועד קבע את ימי השוק ופנה לממשלה העותמנית לקבלת רשיון.

כאשר גדלה המושבה החליט הוועד לבחור ועדות משנה, שעסקו בנושאים מוגדרים. כך נבחר ועד לענייני בית הספר (ועד תלמוד תורה), ועד לענייני האיטליז (מכירת הבשר), ועד לענייני משפטים וועד לענייני כלכלה (השגחה אקונומית), שתפקידו היה: "להשגיח על הנהגת הקופה והכספים, להשגיח על כל מוסדי המושבה כי יתנהגו בסדר ובמשטר" (ישיבת ועד 167, כ"ג סיון, תר"ס).