הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

רחובות - מועצה מקומית
בשנת 1922 הציע הנציב העליון, הרברט סמואל, להפוך את המושבה למועצה מקומית. חברי האסיפה הכללית, שביקשו לשמור על עצמאות המושבה, דחו את הרעיון באמרם: "לא מדובשה של סמכות מוכרת ולא מעוקצה של חוקה הנתונה מבחוץ. למושבה היתה חוקה משלה שהתחבבה על הציבור, ולוועד היתה סמכות מוסרית משלו... צר היה לאנשים הללו להיפרד מגוף ציבורי שהם טיפחוהו וגידלוהו והיה קרוב ללבם" (רחבות, משה סמילנסקי).
עם זאת, האסיפה הכללית קיבלה לבסוף את ההצעה, בעקבות קשיים בגביית המסים מתושבי המושבה.
במקום ועד המושבה, שניהל את כל ענייניה, התהוו במושבה שלוש רשויות: המועצה המקומית, הוועד החקלאי ומועצת פועלי רחובות.
 
בית המועצה
 
בית המועצה
 
בשנת 1923 הפכה רחובות ממושבה, שנוהלה על ידי ועד מקומי, למועצה מקומית. בניגוד לוועד שהיה חסר סמכויות רשמיות ועיקר כוחו היה בסמכותו המוסרית, למועצה המקומית היו סמכויות בחוק. למועצה הראשונה נבחרו ששה חקלאים וחמישה מתושבי המושבה, שאינם בעלי נחלות, כולל פועלים. ראש המועצה הראשון שנבחר, יצחק כהן, לא התאים לתפקיד ואחריו נבחר אפרים זק"ש. חמש שנים היה אפרים זקס ראש המועצה. אחריו נבחר לתפקיד יהודה גורודיסקי, שכיהן במשך חמש עשרה שנים כראש המועצה. החל משנת 1946 כיהן כראש המועצה בן-ציון הורוביץ, שהיה בהמשך גם ראש העיר הראשון ברחובות.