הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

התיישבות יהודי תימן ברחובות

לאחר תלאות רבות הגיעה בשנת 1907 לחוף יפו שיירת עולים מצעדה שבתימן. משנודע דבר בואם לאיכרי רחובות, שלחו ליפו את יהודה גורודיסקי, שהזמין אותם לרחובות. תשע משפחות הגיעו לרחובות ובראשם עמד החכם אברהם עפג'ין. כעבור שנתיים הגיעו לרחובות שתי שיירות נוספות של עולים מתימן, שהגיעו ממחוזות צעדה וחידאן שבצפון תימן, ביניהן מנשה קפרא שהיה ממנהיגי השיירה.

ימיהם הראשונים של העולים ברחובות היו קשים: התושבים לא הבינו את העברית שבפיהם, חלק מהאיכרים התייחסו אליהם בבוז, השכר שהוצע להם כפועלים, היה זהה לשכרם הנמוך של הפועלים הערבים, העבודה היתה זרה להם והערבים הטרידו אותם כי חששו שיתפסו את מקומם. בנוסף היו תנאי מגוריהם בלתי נסבלים. הם גרו בצפיפות במרתפים, באורוות ובסוכות בחורשת האקליפטוסים שליד הוואדי, וסבלו מהקור והגשמים.

מצוקתם של התימנים נגעה ללבו של אפרים זקס, שהיה אחד מהאיכרים האמידים במושבה. הוא סייע להם ברכישת חלקת אדמה בת 55 דונם דרומית לרחוב עזרא, שהיתה שייכת ליעקב ברוידא ונמסרה לוועד המושבה. האדמה חולקה למגרשים בני דונם אחד ועליהם הוקמו בתים ונחלות למשפחות העולים. בו' תשרי תר"ע, 21 בספטמבר 1909, נערך טקס הנחת אבן הפינה לשכונה החדשה, שנקראה בשם "שעריים". שעריים היתה ליישוב החקלאי התימני הראשון בארץ ישראל.

נושאי משנה