הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
"מנוחה ונחלה" והיחידים

חלומם של אהרון אייזנברג ושל "היחידים" שהצטרפו אליו, להקים מושבה יהודית על אדמות דוראן, השתלב בחלומם של קבוצת יהודים מוורשה. הקבוצה, שהתאגדה לחברת "מנוחה ונחלה", שאפה להקים ולנהל מושבה עצמאית, שלא תהיה זקוקה לתמיכתו של הברון רוטשילד. הארגון והתכנון המדויקים, שאפיינו את הקבוצה, וממונם הרב, הפכו את החלום למציאות. הם רכשו חלק ניכר מאדמות רחובות, וביחד עם "היחידים", הקימו את רחובות, שהפכה לאחת מהמושבות הבולטות בארץ.
 

נושאי משנה