הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

"מנוחה ונחלה" והיחידים

חלומם של אהרון אייזנברג ושל "היחידים" שהצטרפו אליו, להקים מושבה יהודית על אדמות דוראן, השתלב בחלומם של קבוצת יהודים מוורשה. הקבוצה, שהתאגדה לחברת "מנוחה ונחלה", שאפה להקים ולנהל מושבה עצמאית, שלא תהיה זקוקה לתמיכתו של הברון רוטשילד. הארגון והתכנון המדויקים, שאפיינו את הקבוצה, וממונם הרב, הפכו את החלום למציאות. הם רכשו חלק ניכר מאדמות רחובות, וביחד עם "היחידים", הקימו את רחובות, שהפכה לאחת מהמושבות הבולטות בארץ.
 

נושאי משנה