הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

אתרים ומסלולי טיול

בעיר רחובות, שנוסדה כמושבה בשנת תר"ן (1890), ישנם עשרות אתרים המעידים על ההיסטוריה וההתפתחות שלה - מהיוָסדה כמושבה עד ימינו, הכוללים מוסדות ציבור ובתים פרטיים, היסטוריה, טבע ונוף ועוד. האתרים המתוארים במדור זה מחולקים, מטעמי נוחות, לקבוצות הבאות:  

נוף והיסטוריה

מים חקלאות ומחקר

 

הבסיס לרשימת אתרים זו הוא אתר אינטרנט ישן -שנכתב ע"י ישראלה קומפטון ז"ל. החומרים האלה  עודכנו, תוקנו והושלמו על פי ספרות קיימת ומתוך ידע אישי.  

ברשימה המקורית רשומים אתרים, שנעלמו מאז מנוף רחובות בעבודות פיתוח. הדבר נרשם בכל אתר כזה.  

באתר אינטרנט זה מתוארים האתרים בקצרה עם תצלומים מתאימים.  

 כתב וערך את כל מדור "אתרים ומסלולי טיול": ד"ר מיכה נצר