הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
מקורות - הפועלים
אפשטיין, לוין, זיכרונותי ,הוצאת אחים לוין אפשטיין ושותפם תל אביב, תרצ"ב
 
ברסלבסקי, משה, פועלים וארגוניהם בעליה הראשונה, הוצאת הקיבוץ המאוחד תשכ"א, 1961
 
כתב העת "המליץ"