הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

בית גואטה, הארמון
צדוק, בן סעידה וסעדיה גואטה, היה אדם חרוץ ומוכשר. הוא עבד כמכונאי בפרדס זקס-מילר והשתכר יפה. צדוק רכש מגרש משלו ובנה עליו את הבית המפואר, שבמושגי אותם ימים נחשה כארמון. דוד נדב (נדאף) מנכבדי שערים השיא את בתו שושנה לצדוק גואטה בניגוד לרצונה, אך זו ברחה ונמלטה לשרון. היא נמצאה תשושה ורעבה והסכימה לחזור לביתה רק לאחר שהובטח לה כי לא יעשה לה מאומה ותקבל גט. החתן המאוכזב קבל פיצוי נאות על מתן הגט.
 
הארמון נמצא ברחוב מנשה קפרא 41.