הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
בית גואטה, הארמון
צדוק, בן סעידה וסעדיה גואטה, היה אדם חרוץ ומוכשר. הוא עבד כמכונאי בפרדס זקס-מילר והשתכר יפה. צדוק רכש מגרש משלו ובנה עליו את הבית המפואר, שבמושגי אותם ימים נחשה כארמון. דוד נדב (נדאף) מנכבדי שערים השיא את בתו שושנה לצדוק גואטה בניגוד לרצונה, אך זו ברחה ונמלטה לשרון. היא נמצאה תשושה ורעבה והסכימה לחזור לביתה רק לאחר שהובטח לה כי לא יעשה לה מאומה ותקבל גט. החתן המאוכזב קבל פיצוי נאות על מתן הגט.
 
הארמון נמצא ברחוב מנשה קפרא 41.