הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

שיטת המשוכות
שיטת המשוכות היא עץ ממוצא אמריקאי. העץ שימש לגידור פרדסי המושבה. ענפיו הקוצניים והצפופים מנעו אפשרות חדירה דרכם. מהפרחים הצהובים של שיטת המשוכות יצרו מי בושם.
 
כיום אין רואים עוד את המשוכות, אלא רק עצים בודדים שניצלו מכריתה לאחר עקירת הפרדסים ועם הכנסת גידור מודרני לשטחים חקלאיים.
 
עצי שיטת משוכות בודדים נמצאים עדין במזרח רחובות וצפונה.
 
שיטת המשוכות
שיטת משוכות

 צילום: מיכה נצר