הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
שיטת המשוכות
שיטת המשוכות היא עץ ממוצא אמריקאי. העץ שימש לגידור פרדסי המושבה. ענפיו הקוצניים והצפופים מנעו אפשרות חדירה דרכם. מהפרחים הצהובים של שיטת המשוכות יצרו מי בושם.
 
כיום אין רואים עוד את המשוכות, אלא רק עצים בודדים שניצלו מכריתה לאחר עקירת הפרדסים ועם הכנסת גידור מודרני לשטחים חקלאיים.
 
עצי שיטת משוכות בודדים נמצאים עדין במזרח רחובות וצפונה.
 
שיטת המשוכות
שיטת משוכות

 צילום: מיכה נצר