הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
שיטת המשוכות
שיטת המשוכות היא עץ ממוצא אמריקאי. העץ שימש לגידור פרדסי המושבה. ענפיו הקוצניים והצפופים מנעו אפשרות חדירה דרכם. מהפרחים הצהובים של שיטת המשוכות יצרו מי בושם.
 
כיום אין רואים עוד את המשוכות, אלא רק עצים בודדים שניצלו מכריתה לאחר עקירת הפרדסים ועם הכנסת גידור מודרני לשטחים חקלאיים.
 
עצי שיטת משוכות בודדים נמצאים עדין במזרח רחובות וצפונה.
 
שיטת המשוכות
שיטת משוכות

 צילום: מיכה נצר