הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

משוכות צברים
משוכות צברים סימנו בעבר גבולות בין חלקות ובין ישובים בארץ ישראל.
 
במזרח המושבה, באזור "הבאסה" ו"הג'ומיז", היו משוכות צבר לכל עבר, והן סימנו את גבולות פרדסי רחובות ורמלה. חלק מהמשוכות נמצאות עדיין בשטח.
 
משוכות צברים ברחובות
משוכות צברים ברחובות
צילום: מיכה נצר