הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
שיטה מלבינה
השיטה המלבינה היא עץ סָוַאנָה של אפריקה, שהגיע ארצה כשהיה כאן אקלים מתאים לצמיחתו.
חורשת עצי השיטה המלבינה, הנקראת גם "שמורת ישרש" , נמצאת על גבעה בצפון-מזרח רחובות, מדרום לדרך העפר לרמלה.
בארץ נמצאות עוד חורשות כאלה- ליד אשדוד וליד נתיב הל"ה.
השיטה המלבינה היא עץ מוגן, האסור בפגיעה.
 
השיטה המלבינה ברחובות
שיטה מלבינה

 צילום: מיכה נצר