הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
בית זלמן אייזנברג
ברחוב עזרא נבנו על ידי אגודת "עזרה" ברלין חמישה בתים בשביל פועלים שבאו לגור במושבה. מבתים אלה נשארו רק שרידים של בית אחד, בית זלמן אייזנברג ברחוב עזרא 32, אך גם הוא נהרס בשנת 2008.
בית זלמן אייזנברג
בית זלמן אייזנברג