הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

הר החול
בכניסה הצפונית לרחובות, בשטח הנמצא מדרום לתחנת הרכבת עד דרך יבנה, היתה בעבר גבעת חול גבוהה קשה למעבר. הגבעה קיבלה את השם "הר החול".
על הר החול התקבל בנימין זאב הרצל על ידי צעירי המושבה בבואו לביקור בשנת 1898.

בשנת 1932 הוקמה על הר החול התחנה לחקר החקלאות, שלאחר מכן הוקמה בה הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית.