הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
ראס דוראן

ראס דוּרָאן הוא גבעה בגובה 84 מטר מעל פני הים בדרום רחובות, מול שכונת אושיות. הגבעה מסומנת במפת PEF (הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל) משנת 1880. בחפירה בשולי הגבעה, ליד הכביש, נמצאו שרידי בית כנסת שומרוני מלפני 1,700 שנה.

על הגבעה וסביבה היו פרדסים עם בית אריזה לפרי.

 
 ואדי דוראן, חרבת דוראן וראס דוראן הן מכלול רחובותי אחד.