הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

ראס דוראן

ראס דוּרָאן הוא גבעה בגובה 84 מטר מעל פני הים בדרום רחובות, מול שכונת אושיות. הגבעה מסומנת במפת PEF (הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל) משנת 1880. בחפירה בשולי הגבעה, ליד הכביש, נמצאו שרידי בית כנסת שומרוני מלפני 1,700 שנה.

על הגבעה וסביבה היו פרדסים עם בית אריזה לפרי.

 
 ואדי דוראן, חרבת דוראן וראס דוראן הן מכלול רחובותי אחד.