הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

הרפואה במושבה

הצורך בהימצאותו של רופא במושבה נולד עם בואם של המתיישבים הראשונים לרחובות. בשנת תרנ"א (1891), שנה לאחר יסוד המושבה, מנתה אוכלוסיית המושבה 314 נפשות- 34 משפחות של איכרים ובעלי מקצועות אחרים (114 נפשות) ו- 200 פועלים רווקים. מחסור באמצעים כספיים מנע מבני המושבה את היכולת להביא רופא ולו במשרה חלקית. לכן, כשנזקקו בני המושבה לשירותיו של רופא נאלצו להגיע למושבת הברון ראשון- לציון, ליפו ולעתים אף לירושלים.


 

אנשי ועד המושבה ראו חשיבות ונתנו עדיפות לקיומם של שירותי רפואה וסניטציה, הקמתם ואחזקתם של "מוסדות" הרפואה; רופא, רוקח, מיילדת ואחות, מרפאה, בית מרקחת, בית חולים. זאת, למרות מצבם הכלכלי הקשה של בני המושבה ולא מעט משברים שפקדו אותה. אנשי הוועד לא חסכו מאמצים כדי להביא למושבה את מיטב הרופאים ולתת מענה לצרכיהם הרפואיים של תושביה.      


 

במהלך 50 השנים, 1890- 1940, מילאו את משרת "רופא המושבה" ששה רופאים ומרפא- רוקח אחד, מתוכם, 17 שנים (מ- 1890- 1907) לא היה רופא קבוע למושבה, למעט שנה אחת, בה פקד את המושבה רופא, רק פעם אחת בשבוע. ראוי לציין, כי הרופאים, בעלי המשרה שמונו ל"רופא המושבה", היו מעורבים בחיי המושבה והנעשה בה, ותרומתם היתה רבה גם בתחומי התרבות והחברה של רחובות.    

רשימת רופאי המושבה לפי סדר כרונולגי של פעילותם ברחובות:

ד"ר אריה פוחובסקי  1910-1907

ד"ר אליקים ויצברג  1910 (חודש אחד בלבד)

 
רופאים  נוספים ששירתו ברחובות בשנות השלושים, הארבעים והחמישים:
 
 
  
רשימת הרוקחים ואחיות במושבה :
הרוקח אליעזר הרבבסקי- הרוקח הראשון
הרוקח חיים שלמה רובוביץ  1918-1909
הרוקח יצחק אריה רובוביץ  1919-1918

סקירה היסטורית רחבה על רופאי המושבה נמצאת כאן

חקר, כתב וערך את החלק העוסק ברפואה באתר: מר צבי תדמור