הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
הרפואה במושבה

הצורך בהימצאותו של רופא במושבה נולד עם בואם של המתיישבים הראשונים לרחובות. בשנת תרנ"א (1891), שנה לאחר יסוד המושבה, מנתה אוכלוסיית המושבה 314 נפשות- 34 משפחות של איכרים ובעלי מקצועות אחרים (114 נפשות) ו- 200 פועלים רווקים. מחסור באמצעים כספיים מנע מבני המושבה את היכולת להביא רופא ולו במשרה חלקית. לכן, כשנזקקו בני המושבה לשירותיו של רופא נאלצו להגיע למושבת הברון ראשון- לציון, ליפו ולעתים אף לירושלים.


 

אנשי ועד המושבה ראו חשיבות ונתנו עדיפות לקיומם של שירותי רפואה וסניטציה, הקמתם ואחזקתם של "מוסדות" הרפואה; רופא, רוקח, מיילדת ואחות, מרפאה, בית מרקחת, בית חולים. זאת, למרות מצבם הכלכלי הקשה של בני המושבה ולא מעט משברים שפקדו אותה. אנשי הוועד לא חסכו מאמצים כדי להביא למושבה את מיטב הרופאים ולתת מענה לצרכיהם הרפואיים של תושביה.      


 

במהלך 50 השנים, 1890- 1940, מילאו את משרת "רופא המושבה" ששה רופאים ומרפא- רוקח אחד, מתוכם, 17 שנים (מ- 1890- 1907) לא היה רופא קבוע למושבה, למעט שנה אחת, בה פקד את המושבה רופא, רק פעם אחת בשבוע. ראוי לציין, כי הרופאים, בעלי המשרה שמונו ל"רופא המושבה", היו מעורבים בחיי המושבה והנעשה בה, ותרומתם היתה רבה גם בתחומי התרבות והחברה של רחובות.    

רשימת רופאי המושבה לפי סדר כרונולגי של פעילותם ברחובות:

ד"ר אריה פוחובסקי  1910-1907

ד"ר אליקים ויצברג  1910 (חודש אחד בלבד)

 
רופאים  נוספים ששירתו ברחובות בשנות השלושים, הארבעים והחמישים:
 
 
  
רשימת הרוקחים ואחיות במושבה :
הרוקח אליעזר הרבבסקי- הרוקח הראשון
הרוקח חיים שלמה רובוביץ  1918-1909
הרוקח יצחק אריה רובוביץ  1919-1918

סקירה היסטורית רחבה על רופאי המושבה נמצאת כאן

חקר, כתב וערך את החלק העוסק ברפואה באתר: מר צבי תדמור