הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

מרוקן הג'ורות
ג'ורה בערבית היא בור ספיגה, בור ביוב. כאשר מערכת הביוב עדיין לא הייתה מפותחת נחפר בכל חצר בור ספיגה אליו הוזרם הביוב. הנוזלים חלחלו לאדמה, החלק המוצק נשאר במצב של בוצה, וכך נמנעו זיהומים וריחות רעים. כאשר עלה הבור על גדותיו היה צורך לרוקן אותו.

מרוקן הביוב היה בא רכוב על עגלה וסוס, על משטח  העגלה היה מיכל גדול אטום, המרוקן היה מוריד דלי לבור, שואב ומרוקן למיכל. עם התפתחות התחבורה העבודה הפכה לקלה יותר- מכונית בעלת מיכל גדול הייתה מגיעה לחצר, ובעזרת צינורות רחבים הביוב היה נשאב. יש חצרות בהם השתמשו בשני בורות ספיגה, וכאשר התמלא האחד השתמשו בשני.

רק בשנת 1992 הוציא המשרד לאיכות הסביבה תקנות בנושא, ועל פיהן נאסר על הקמת בורות ספיגה  בבנייה חדשה. מקומות בהם היו בורות ספיגה חויבו בעליהם להתחבר למערכת ביוב ראשית.

כתבה וחקרה - לאה מאירי