הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

וייסן קסאלאך –מלבין הסירים
למושבה רחובות היה מגיע מלבין סירים (וייסן קסאלאך) לפני החגים, בעיקר לפני פסח. ותיקי רחובות מעריכים שהגיע מלוד או מרמלה או אולי אפילו מירושלים.

קריאותיו "וייסן קסאלאך" הוציאו את הנשים עם הסירים לרחוב. לא ברור איך ניקה את הסירים - יש האומרים שהיה מנקה היטב את הסירים מהפיח שדבק בהם בזמן הבישול שנעשה על פרימוס או פתליה, ובהזדמנות זו תיקן חורים בעזרת בדיל. אחרים בטוחים בעדותם שהוא היה מלבין בבדיל את תוך קדרות הנחושת שהובאו מרוסיה על מנת שתהיינה ראויות לבישול.

כתבה וחקרה - לאה מאירי