הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
וייסן קסאלאך –מלבין הסירים
למושבה רחובות היה מגיע מלבין סירים (וייסן קסאלאך) לפני החגים, בעיקר לפני פסח. ותיקי רחובות מעריכים שהגיע מלוד או מרמלה או אולי אפילו מירושלים.

קריאותיו "וייסן קסאלאך" הוציאו את הנשים עם הסירים לרחוב. לא ברור איך ניקה את הסירים - יש האומרים שהיה מנקה היטב את הסירים מהפיח שדבק בהם בזמן הבישול שנעשה על פרימוס או פתליה, ובהזדמנות זו תיקן חורים בעזרת בדיל. אחרים בטוחים בעדותם שהוא היה מלבין בבדיל את תוך קדרות הנחושת שהובאו מרוסיה על מנת שתהיינה ראויות לבישול.

כתבה וחקרה - לאה מאירי