הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
עוטף ואורז תפוזים

בשנת 1904 רכש זלמן מינקוב תושב המושבה, שטח של מאה דונם עליו החליט לנטוע עצי הדר. היה זה הפרדס הראשון ברחובות – פרדס מינקוב. בין עובדי הפרדס היו עוטף ואורז התפוזים.

על מנת שהתפוזים יגיעו לחו"ל ללא פגם, היו ממיינים אותם -  את הבררה מוציאים לשוק המקומי, ואת הטובים היו עוטפים בדפי נייר דקים ומיוחדים ואורזים בארגזים. העבודה התבצעה בזריזות הן למען ההספק (השכר היה לפעמים לפי ארגז) ובעיקר על מנת להעבירם במהירות לנמל.

עטיפת התפוזים ואריזתם נעשתה תוך ישיבה על הקרקע. התפוזים נשלחו לחו"ל תחת שם מותג "תפוזי-ג'אפה"JAFFA-

כתבה וחקרה - לאה מאירי