הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

עוטף ואורז תפוזים

בשנת 1904 רכש זלמן מינקוב תושב המושבה, שטח של מאה דונם עליו החליט לנטוע עצי הדר. היה זה הפרדס הראשון ברחובות – פרדס מינקוב. בין עובדי הפרדס היו עוטף ואורז התפוזים.

על מנת שהתפוזים יגיעו לחו"ל ללא פגם, היו ממיינים אותם -  את הבררה מוציאים לשוק המקומי, ואת הטובים היו עוטפים בדפי נייר דקים ומיוחדים ואורזים בארגזים. העבודה התבצעה בזריזות הן למען ההספק (השכר היה לפעמים לפי ארגז) ובעיקר על מנת להעבירם במהירות לנמל.

עטיפת התפוזים ואריזתם נעשתה תוך ישיבה על הקרקע. התפוזים נשלחו לחו"ל תחת שם מותג "תפוזי-ג'אפה"JAFFA-

כתבה וחקרה - לאה מאירי