הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

שמות "היחידים"
בשם "יחידים" כונו המתיישבים הראשונים במושבת רחובות, שלא היו מאוגדים במסגרת אגודת "מנוחה ונחלה", ושהיו בעלי חלקות חקלאיות במושבה. חלקם רכש אותן מיהושע חנקין, חלק אחר רכש עודפי קרקע מאגודת "מנוחה ונחלה" וחלק נוסף רכש קרקע שנמכרה מיחידים, שעזבו את רחובות.
ה"יחידים" נחלקו לתושבי פנים, שהתיישבו ברחובות ובנו בה בתים, ולתושבי חוץ, שהיו בעלי קרקעות שלא התגוררו ברחובות.
החלוקה בין "יחידים" לבין אגודת "מנוחה ונחלה" איבדה את משמעותה הראשונית ב-1897, שכן בשנה זו נמסרו החלקות, שאגודת "מנוחה ונחלה" עיבדה עד אז במרוכז, לבעלות חבריה, ומשלב זה הם שילמו את מסי המושבה שלא דרך האגודה, כפי שהוטל על ה"יחידים".
 רשימת ה"יחידים" (סה"כ 49 במספר) בשנים הראשונות לקיומה של רחובות:
אבולפיה סליםאהרונוביץ' הללאייזנברג אהרוןאפל צבי, אפשטיין חייםגולדין שלמה הלוי, גורדון זאבגורודיסקי שמואל,,גורודיסקי יצחקגרייב אברהם, גרינברג שמעוןדונדיקוב אברהם יהושעהיילפריןהרשנזון אברהם משה הלוי ויינר יוסף  יוספזון (יוסיסוב) יהודה,לייביעקובזון מרדכי, יפה חיים יצחק, כהן גוסטב, כהן צביכהן שלמה  לבקוביץ רפאל הלל, לוין זלמן  , ליפשיץ בן ציון, מינקוב יהודה, מינקוב מיכאל, מירנסקי פייבלמקוב  בתיה, מרגולין יוסף מרדכינחומזון יהושע, סוכובולסקי (דנין) יחזקאל סמילנסקי משהשלמה זלמן פודלישוק, פרנק יצחק, צינמון לייב, קאהן צבי, קליינר צבי (הרשל), קנטור ישראלקנטרוביץ' ניסן, קריינס דוד, קרלינסקי יעקב רוזן לייב,  רוזנבלום אסתר, רוזנבלום דב רוזנבלום יהודה לייב, רטשקר חייםריבוצקי שמואל ריינשטיין משהשקולניק אנשל