הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
הבאר החדשה
הבאר הישנה של המושבה הידלדלה ממימיה עם גידול הצריכה, עקב ריבוי התושבים והרחבת שטחי הפרדסים. לפיכך נקדחה בשנת 1919 באר חדשה ברחוב מנוחה ונחלה. בית הבאר נבנה מאבני כורכר מלוכדות בטיט, "דֶבֶּש". מי הבאר הועברו בצינורות לבריכת מים שנבנתה ליד בית הכנסת הגדול. מהבריכה הוזרמו המים לבתי התושבים.
 

בשנת 1930 בערך הוחלפה הבריכה על ידי  מגדל מים על עמודים, שנבנה ברחוב בנימין ליד בית הכנסת. גם מגדל המים איננו עוד כי נהרס לצורך הרחבת רחוב בנימין.

בית הבאר מאכלס כיום מוסד חינוכי.
 
צילום: מיכה נצר 
 
 
 
צילום: מיכה נצר