הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
רבנים ראשיים ברחובות - בחירות, מינויים ואף התפטרות אחת, חקר וכתב - ד"ר יואל פיקסלר
נראה כי בשנים הראשונות תושבי המושבה הסתדרו ללא מרות רבנית מרכזית ברחובות. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ששימש כרב של של יפו והמושבות, עמד גם לרשות אנשי רחובות. עם השנים וגידול האוכלוסייה במושבה, הצורך ברב מקומי התחזק, ולאורך השנים שירתו את רחובות 5 רבנים ראשיים.
תחנת הרכבת
תחנת הרכבת של רחובות נבנתה על ידי ממשלת המנדט בשנת 1920  על המסילה מארץ ישראל למצרים. קטע המסילה מלוד דרך רחובות עד עזה נסלל על ידי הבריטים עם כיבוש הארץ בשנת 1918. התחנה תרמה תרומה נכבדה להתפתחות ענף ההדרים במושבה. לידה הוקמו בתי אריזה רבים ובשטחה נבנו מחסנים גדולים לאחסון עצים להכנת תיבות, והוקמו סככות לאחסון תיבות הפרי שנועדו למשלוח. תחנת רחובות היתה המרכז הגדול בארץ לאריזת פרי הדר ולמשלוח הפרי לנמלים. בימי מלחמת העולם השנייה היוותה תחנת רכבת צבאית ושירתה את צבאות בנות הברית. עד מלחמת העצמאות היתה זו התחנה הדרומית ביותר ליד יישוב יהודי, ולכן נערכו בה טקסי קבלות פנים ופרידות לאורחים.
בשנת 1943, עם הגעת "ילדי טהרן" לארץ, נערכה בתחנה זו קבלת הפנים הראשונה להם.

לאחר מלחמת העצמאות ירדה תחנת רחובות מגדולתה.

עם התפתחותה המחודשת של מערך רכבות הנוסעים בארץ חזרה התחנה לפעילות מלאה.
 
לקריאה בהרחבה על הרכבת ברחובות - לחץ כאן