הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

היקב

בשנת 1907 הוקם יקב ברחובות. הוא שימש  כיקב עצמאי של אגודת הכורמים המקומית, סינדיקט הגת, והיווה סמל לעצמאות הכלכלית של המושבה. היה זה בתקופת משבר בענף הגפן. הברון רוטשילד, ששלט ביקבי "כרמל מזרחי", העביר את השליטה לידי חברת יק"א, שעסקה ביישוב יהודים ברחבי העולם. חברת יק"א דרשה לעקור חלק מהכרמים. אהרן איזנברג, יושב ראש ועד המושבה, פנה לזאב גלוסקין, שעמד בראש "מנוחה ונחלה", בבקשה להקים יקב עצמאי. לאחר ויכוחים קשים הוסכם להקים יקב קטן ולשם כך הועברו 30 אלף פרנק מכספי חברת "כרמל". היקב נִבְנָה אך פעל מספר שנים בלבד, כי אִיכָּרֵי רחובות עקרו את הגפנים ושתלו פרדסים במקומם. במהלך השנים הפך היקב לבית חרושת ליצור מיצי הדרים (מיץ פז,יפאורה).

עם הפיכת רחובות לעיר חדל היקב מלפעול.

שרידי היקב נמצאים ביו רחוב גורדון לרחוב הנשיא הראשון.