הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
היקב

בשנת 1907 הוקם יקב ברחובות. הוא שימש  כיקב עצמאי של אגודת הכורמים המקומית, סינדיקט הגת, והיווה סמל לעצמאות הכלכלית של המושבה. היה זה בתקופת משבר בענף הגפן. הברון רוטשילד, ששלט ביקבי "כרמל מזרחי", העביר את השליטה לידי חברת יק"א, שעסקה ביישוב יהודים ברחבי העולם. חברת יק"א דרשה לעקור חלק מהכרמים. אהרן איזנברג, יושב ראש ועד המושבה, פנה לזאב גלוסקין, שעמד בראש "מנוחה ונחלה", בבקשה להקים יקב עצמאי. לאחר ויכוחים קשים הוסכם להקים יקב קטן ולשם כך הועברו 30 אלף פרנק מכספי חברת "כרמל". היקב נִבְנָה אך פעל מספר שנים בלבד, כי אִיכָּרֵי רחובות עקרו את הגפנים ושתלו פרדסים במקומם. במהלך השנים הפך היקב לבית חרושת ליצור מיצי הדרים (מיץ פז,יפאורה).

עם הפיכת רחובות לעיר חדל היקב מלפעול.

שרידי היקב נמצאים ביו רחוב גורדון לרחוב הנשיא הראשון.