הארכיון לתולדות רחובות
hublot replica uk | audemars piguet replica sale | hublot replica uk | replica watches sale
חדש באתר !
פרויקט תיעוד פני העיר 2017-2016
הפרויקט הוא מיזם תיעודי של הארכיון לתולדות רחובות, ומטרתו לתעד את המבנים הקיימים ברחבי העיר רחובות .
מרחב התיעוד שנבחר הוא של היישוב, בגבולות שהתעצבו עד לשנת 1950, השנה בה הפכה רחובות לעיר.
הבתים מתועדים הן בצילום והן על גבי מפה.
כל בית מצולם ממספר כיוונים וכן בתקריב לפרטים במבנה.
את הבתים מצלם ד"ר יואל פיקסלר, ממתנדבי הארכיון, והתצלומים עולים לאתר הארכיון לפי הכתובת המדויקת.
הפרויקט הוא מיזם מתמשך - התמונות ופרטים על הבתים ימשיכו לעלות באתר ובמפה לאורך כל שנת 2017 .

מכת הארבה ברחובות
בשנת 1915 (תרע"ה) התעוררו תושבי המושבה ליום שחור. המכה השמינית בתורה פגעה במושבה: נחילי ארבה עלו על המושבה, אכלו את הכרמים, וגרמו לנזק כבד במושבה.
 
מכת הארבה בארץ - 1915
מכת הארבה בארץ - 1915
 
העיתון "הפועל הצעיר" תיאר את המכה הקשה: "ביום ב' כ"ח אדר פשט הארבה במושבתנו ויכס את הכרמים והשדות. עוד ביום הראשון ראינו כי רב כוחו לכרסם את השקדים הרכים על העלים. אך בכל זאת עברו 3 ימים ולא ניסינו לאחוז באמצעים נגדו. רק אחרי שהתעוררו איכרים אחדים ויראו את הסכנה הצפויה לרכושנו, הוחלט לצאת אל הכרמים ולגרש את הארבה ולהשמידו, אולם אז איחרנו את המועד. הארבה איווה לו את המקום למושב, וברוב הכרמים כבר היו הביצים שהטיל... כמעט כל הכרמים שזמירתן היתה מאוחרת ולא הספיקו לשלוח בדים חזקים נזוקו מפני שהארבה אכל את הבדים הרכים וגם את העיניים... אך ביתר שאת השחית הארבה השני והשלישי... במשך שבועיים מלאים של עבודה מפרכת הגוף ומייגעת הנפש עלה לנו להשמיד את הזחל של הארבה הראשון מן הכרמים בהפסד של קרוב ל-25 אלף פרנק".
 
מקורות:
 אהרון אייזנברג, ספר העלייה הראשונה, מכת ארבה במושבות, 2/5/1899

 משה סמילנסקי, רחבות, עמ' 45, 82.